GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,750

Ngày đăng: 23/09/2021

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?