LỄ ĐÓN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ LỄ BÀN GIAO VACCINE, THIẾT BỊ Y TẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,135

Ngày đăng: 12/09/2021

LỄ ĐÓN CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VÀ LỄ BÀN GIAO VACCINE, THIẾT BỊ Y TẾ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?