QUẢN LÝ TÀU CÁ – CHÌA KHOÁ GỠ THẺ VÀNG THUỶ SẢN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,225

Ngày đăng: 24/09/2021

QUẢN LÝ TÀU CÁ – CHÌA KHOÁ GỠ THẺ VÀNG THUỶ SẢN

Sau 4 năm nỗ lực khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Uỷ ban Châu Âu EC về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả 4 nhóm khuyến nghị của EC là hệ thống pháp luật về thuỷ sản, quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc và thực thi pháp luật. Trong các nhóm vấn đề trên, khuyến nghị căn bản, cơ sở được xác định là quản lý đội tàu. Tuy vậy, thời gian qua, việc thực hiện giám sát, quản lý tàu cá chưa được thực hiện đồng bộ tại các địa phương. Điều này là trở lực lớn cho nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của toàn ngành thuỷ sản.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?