THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH SỬA ĐỔI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,135

Ngày đăng: 24/09/2021

THÔNG QUA BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT ĐIỆN ẢNH SỬA ĐỔI

Sáng nay, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 2. Các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo thẩm tra dự án luật điện ảnh sửa đổi. PCT thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo phiên họp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?