KÝ ỨC THỜI TEM PHIẾU

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 12,602

Ngày đăng: 24/11/2017

KÝ ỨC THỜI TEM PHIẾU

Ai cũng biết, thời bao cấp là khái niệm được sử dụng để chỉ một giai đoạn mà hầu hết mọi hoạt động kinh tế - xã hội đều diễn ra theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung do Nhà nước điều hành chỉ huy. Đó là giai đoạn những năm 1964 - 1975 ở miền Bắc và giai đoạn từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 trên phạm vi cả nước. Đó cũng là lúc của giai đoạn chiến tranh khốc liệt và của cuộc sống cam go, thiếu thốn, vất vả trong những năm đầu sau chiến tranh, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Và đó cũng là những ký ức vô cùng quý giá về một thời kỳ bi hùng của đất nước trong mắt rất nhiều người.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?