NHỮNG SẮC LỆNH ĐẦU TIÊN VỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 11,418

Ngày đăng: 06/11/2017

NHỮNG SẮC LỆNH ĐẦU TIÊN VỀ XÂY DỰNG, CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

Nằm trong kho lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hiện đang lưu giữ một bảo vật quốc gia – Tập sắc lệnh của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945-1946. Hơn 70 năm trôi qua, các sắc lệnh được bảo quản cẩn mật, và đã được đưa ra phục vụ nhiều lượt độc giả trong và ngoài nước với các mục đích nghiên cứu về những quyết sách lịch sử, đặt cơ sở, nền móng cho mọi hoạt động của nước Việt Nam trên mọi lĩnh vực

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?