DẤU ẤN VĂN HOÁ PHÁP QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 11,352

Ngày đăng: 08/12/2017

DẤU ẤN VĂN HOÁ PHÁP QUA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Tại trung tâm lưu trữ Quốc gia I, thuộc Cục văn thư lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, hiện đang còn lưu giữ rất nhiều những tài liệu quý về thời kỳ người Pháp ở Việt Nam. Không chỉ có những tài liệu hành chính như bản đồ quy hoạch thành phố, bản vẽ, bản thiết kế của những công trình tiêu biểu ở Hà Nội do người Pháp xây dựng như : Nhà hát Lớn Hà Nội; Bảo tàng Lịch sử Việt Nam; Bưu điện thành phố Hà Nội…ở đây còn có rất nhiều những tài liệu về văn hoá giáo dục được viết bằng tiếng Pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?