CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 2

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 12,278

Ngày đăng: 26/01/2018

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN – DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI – TẬP 2

Năm 2014 Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2017 Châu bản triều Nguyễn một lần nữa đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới. Toàn bộ khối Châu bản triều Nguyễn hiện nay được lưu trữ, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?