NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT NHỮNG DẤU ẤN DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI

Chuyên mục: TIẾNG VỌNG THỜI GIAN | Lượt xem : 12,907

Ngày đăng: 27/04/2018

NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT NHỮNG DẤU ẤN DI SẢN TƯ LIỆU THẾ GIỚI

Hoa Lư – Kinh đô của Nhà nước Đại Cồ Việt được vua Đinh Tiên Hoàng khởi lập từ năm 968 là trung tâm kinh tế - chính trị - quân sự và văn hoá đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam sau hàng nghìn năm bắc thuộc. Được xây dựng trên vùng đất có địa thế tự nhiên hiểm trở với những dãy núi trùng điệp, Hoa Lư là một vùng đất thiêng liêng mang nhiều ý nghĩa trong thời kỳ lập quốc. Dù chỉ tồn tại trong 42 năm, nhưng Hoa Lư là một dấu son chói lọi gắn với sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt – Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau hang ngàn năm đô hộ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?