DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,088

Ngày đăng: 30/10/2015

DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ

Chiều 29/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật thuế xuất, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế theo cơ sở Tờ trình của Chính phủ trước đó.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?