DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG - TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THÔNG TIN

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,330

Ngày đăng: 29/10/2015

DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG - TẠO CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THÔNG TIN

Việc ra đời dự thảo luật an toàn thông tin mạng góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về an toàn thông tin theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?