GÓP Ý VÀO DỰ ÁN LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,538

Ngày đăng: 27/10/2015

GÓP Ý VÀO DỰ ÁN LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

Chiều ngày 27/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng. Theo các đại biểu Quốc hội, Dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng đã kịp thời bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của các luật khác

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?