QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,827

Ngày đăng: 24/10/2015

QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục ngày làm việc thứ 5 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, ngày 24/10, Quốc hội dành cả ngày để góp ý vào dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi. Đây là một trong những Bộ luật có vai trò rất quan trọng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 trong việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?