QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,031

Ngày đăng: 31/10/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, ngày 30/10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Những nội dung chính được tập trung thảo luận là về bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh; trách nhiệm hình sự của pháp nhân; việc áp dụng các biện pháp xử lý thay thế hình sự đối với những người chưa thành niên...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?