QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,332

Ngày đăng: 27/10/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ THẢO LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, sáng ngày 27/10, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, đồng thời thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?