SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT THUẾ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,456

Ngày đăng: 30/10/2015

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT THUẾ (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục tuần làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 30/10, Quốc hội nghe báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi), nghe báo cáo giải trình tiếp thu, chính lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hình sự(sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?