TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,128

Ngày đăng: 30/10/2015

TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỦA PHÁP NHÂN TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thảo luận sáng 30/10 bổ sung nhiều nội dung mới so với Bộ luật Hình sự hiện hành. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm hình sự của pháp nhân là một trong những điểm mới đó

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?