BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀO NGÀY 22/5/2016

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,508

Ngày đăng: 24/11/2015

BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀO NGÀY 22/5/2016

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 24/11, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều hành phần biểu quyết thông qua 3 nội dung Tờ trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?