CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG ĐƯỢC BẦU LÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,514

Ngày đăng: 25/11/2015

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG ĐƯỢC BẦU LÀ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Chiều ngày 24/11, với trên 91% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, ông Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội khóa 13 đã được bầu là Chủ tịch hội đồng bầu cử Quốc gia

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?