ĐẠI BIỂU NGUYỄN LÂM THÀNH TRAO ĐỔI VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,352

Ngày đăng: 10/11/2015

ĐẠI BIỂU NGUYỄN LÂM THÀNH TRAO ĐỔI VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Theo chương trình, ngày mai, các đại biểu Quốc hội cho ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại các nông lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004-2014. Thời gian qua, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trực tiếp làm việc tại 27 huyện, 16 nông trường, 10 lâm trường, 06 ban quản lý rừng thuộc 20 tỉnh, thành phố.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?