DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,075

Ngày đăng: 04/11/2015

DỰ THẢO LUẬT BÁO CHÍ (SỬA ĐỔI)

Hôm nay (4/11) , Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Chính phủ trình dự án Luật đấu giá tài sản, dự án Luật báo chí (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thống kê (sửa đổi) và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ chương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Một trong những dự án Luật được cử tri đặc biệt quan tâm là dự án luật báo chí sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?