GIÁM SÁT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,222

Ngày đăng: 10/11/2015

GIÁM SÁT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Cần sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất rừng, rừng”. Đó là ý kiến được các Đoàn giám sát của Quốc hội đưa ra khi khảo sát tại các địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?