KIÊN QUYẾT THU HỒI DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG KÉM HIỆU QUẢ TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,171

Ngày đăng: 10/11/2015

KIÊN QUYẾT THU HỒI DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG KÉM HIỆU QUẢ TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, hôm nay 10/11, Quốc hội làm việc tại hội trường thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 – 2014. Đa số các đại biểu cũng thống nhất đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết sau giám sát nhằm tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức khác có nguồn gốc đất đai từ nông trường, lâm trường quốc doanh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?