QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NGÀY 22/5/2016

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,471

Ngày đăng: 26/11/2015

QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH NGÀY BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA 14 VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NGÀY 22/5/2016

Một trong những nội dung quan trọng trong kỳ họp tứ 10, Quốc hội khóa 13 là danh sách Hội đồng bầu cử Quốc gia, bầu chức danh Tổng thư ký Quốc hội và quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Quốc hội biểu quyết thông qua trong phiên họp sáng 25/11.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?