QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,216

Ngày đăng: 04/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng 4/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thống kê (sửa đổi). Theo nhiều đại biểu, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được quy định tại phụ lục đính kèm của dự thảo Luật mang tính khả thi và phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Tuy nhiên, cần soát xét các chỉ tiêu từng ngành để khắc phục và bổ sung các chỉ tiêu phản ánh đầy đủ hơn thực trạng kinh tế của đất nước và từng lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành kinh tế-xã hội của đất nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?