QUỐC HỘI THẢO LUẬN MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,034

Ngày đăng: 24/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT

Ngày 23/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường. Buổi sáng Quốc hội thông qua Luật thống kê (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Buổi chiều, Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). Đa số đại biểu đánh giá cao ban soạn thảo đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách đối ngoại, Hiến pháp năm 2013.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?