QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,361

Ngày đăng: 20/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ CÁC DỰ ÁN LUẬT

Cũng trong sáng ngày 19/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng và nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật dược sửa đổi. Còn trong chiều ngày 19/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật dược (sửa đổi) và Dự án Luật về Hội

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?