QUỐC HỘI THẢO LUẬN TÌNH HÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,192

Ngày đăng: 04/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TÌNH HÌNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Chiều 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?