QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,165

Ngày đăng: 05/11/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 05/11, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khí tượng thủy văn. Dự thảo Luật Khí tượng thủy văn thay thế cho Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn, nhằm tạo ra bước thay đổi mang tính đột phá toàn diện cho công tác quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?