QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,163

Ngày đăng: 25/11/2015

QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ( SỬA ĐỔI)

Tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 25/11, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật; bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; biểu quyết thông qua Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; và thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?