THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 05/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,135

Ngày đăng: 05/11/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 05/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 05/11, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khí tượng thủy văn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?