THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 10/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,133

Ngày đăng: 10/11/2015

THÔNG TIN VỀ PHIÊN HỌP SÁNG NGÀY 10/11 KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 10/11, Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thảo luận về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 – 2014.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?