THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRƯỚC QUỐC HỘI

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,645

Ngày đăng: 19/11/2015

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN TRƯỚC QUỐC HỘI

Sau 3 Phó tướng Chính phủ, 16 bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp trả lời chất vấn trên hội trường về các vấn đề cụ thể liên quan đến các lĩnh vực được giao phụ trách, sáng 18/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trước Quốc hội làm rõ thêm 6 nhóm vấn đề lớn mang tính nền tảng và chiến lược cũng như quan điểm nhất quán của Chính phủ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nền kinh tế trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa nêu rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước trong giải quyết tranh chấp chủ quyền, diễn biến phức tạp trên biển Đông và mối quan hệ Việt Nam- Trung Quốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?