TRỰC TIẾP BUỔI BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,697

TRỰC TIẾP BUỔI BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?