TRỰC TIẾP BUỔI BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 13,641

Ngày đăng: 28/11/2015

TRỰC TIẾP BUỔI BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?