TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,141

Ngày đăng: 10/11/2015

TRỰC TIẾP PHIÊN THẢO LUẬN VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI CÁC NÔNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Ngày10/11, Quốc hội làm việc tại hội trường, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, mở đầu buổi sáng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016. Theo đó, Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 tăng 6,7%, xuất khẩu tăng 10%, lạm phát dưới 5% và tăng vốn đầu tư toàn xã hội lên 31% GDP. Tiếp đó Quốc hội đã thảo luận về việc quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?