ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,459

Ngày đăng: 20/11/2015

ỦY BAN PHÁP LUẬT HỌP PHIÊN TOÀN THỂ

Chiều ngày 19/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 23 để thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?