Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,112

Ngày đăng: 03/11/2015

Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015; DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2016

Liên quan đến kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với các Đại biểu Quóc hội về vấn đề này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?