CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TƯƠNG XỨNG VỚI QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,871

Ngày đăng: 26/05/2015

CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TƯƠNG XỨNG VỚI QUYỀN HẠN ĐƯỢC GIAO

Sáng ngày 26/05, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình dự án Luật phí, lệ phí; báo cáo thẩm tra dự án Luật phí, lệ phí; nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?