ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,055

Ngày đăng: 28/05/2015

ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐIỀU 60 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 27/05, Quốc hội làm việc tại Hội trường nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thảo luận về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016. Quốc hội cũng tập trung thảo luận và cho ý kiến về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Đa số ý kiến đề nghị Quốc hội ra Nghị quyết cho phép người lao động sau 1 năm nghỉ việc được quyền lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?