QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT KẾ TOÁN VÀ DỰ ÁN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,860

Ngày đăng: 30/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN TẠI TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT KẾ TOÁN VÀ DỰ ÁN LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 29/05, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Kế toán và dự án Luật phí và lệ phí. Vấn đề được các đại biểu quan tâm đó là việc ban hành danh mục cụ thể các loại phí, lệ phí; việc phân cấp giữa Trung ương với địa phương...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?