QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,973

Ngày đăng: 29/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Sáng 28/5, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật trưng cầu ý dân, nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, thảo luận ở một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?