QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT VÀ PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,229

Ngày đăng: 27/05/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT, CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT VÀ PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 27/5, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Thảo luận ở hội trường về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015 và thảo luận về Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?