Ý KIẾN ĐBQH VỀ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUÂT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,112

Ngày đăng: 28/05/2015

Ý KIẾN ĐBQH VỀ BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUÂT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

Tiếp tục chương trình làm việc sáng ngày 28/05, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Luât Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo và tiến hành thảo luận về dư thảo luật này. Phóng viên Văn Chính đang có mặt tại Hội trường tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?