CẦN QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM NẾU THÔNG TIN DỰ BÁO SAI, GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,029

Ngày đăng: 25/06/2015

CẦN QUY ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM NẾU THÔNG TIN DỰ BÁO SAI, GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Chiều 24/6, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật khí tượng thủy văn. Nội dung về quản lý khai thác mạng lưới khí tượng thủy văn; tính chính xác, dễ hiệu của các bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn; hoạt động phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn và huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia hoạt động khí tượng thủy văn... được đại biểu Quốc hội tập trung cho ý kiến.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?