QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,070

Ngày đăng: 24/06/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ ÁN LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá 13, chiều nay, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về dự án Luật trưng cầu ý dân. Nhìn chung, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết ban hành, Luật trưng cầu ý dân. Các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chất lượng của cơ quan chủ trì soạn thảo và tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?