QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 12,637

Ngày đăng: 26/06/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI

Chiều ngày 25/06, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về Dự án Bộ luật dân sự sửa đổi. Bộ luật này quy định những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các quan hệ khác hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?