QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 11,175

Ngày đăng: 16/06/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Tiếp tục chương trình làm việc, 16-6, Quốc hội dành 1 ngày làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Nhiều ý kiến tán thành với việc sửa đổi toàn diện Bộ luật hình sự, nhiều quy định trong dự thảo bộ luật hình sự đã thể hiện nhiều tư tưởng tiến bộ, thể hiện đúng tinh thần, định hướng cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền con người theo Hiến pháp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?