QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,953

Ngày đăng: 22/06/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng ngày 22/06, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?