QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,797

Ngày đăng: 17/06/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?