QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI

Chuyên mục: TIN TỨC HOẠT ĐỘNG | Lượt xem : 10,693

Ngày đăng: 03/06/2015

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ THẢO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC SỬA ĐỔI

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, sáng 2/6, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật ngân sách nhà nước sửa đổi. Nhiều đại biểu cho rằng Luật phải hướng tới việc nâng cao hiệu quả việc phân bổ, sử dụng, quản lý tài chính công, tạo động lực phát triển các nguồn lực tài chính trong xã hội để phục vụ có kết quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước. Dự thảo Luật cũng cần đảm bảo tính kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành; phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?